1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije

Koper, 17. 2. 2023 – Novi slovensko-italijanski strateški projekt ADRIONCYCLETOUR zahodni Sloveniji  prinaša bogatejšo ponudbo storitev na področju kolesarskega turizma, pa tudi novo investicijo v kolesarsko infrastrukturo. Projekt programa Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

ADRIONCYCLETOUR promovira kolesarski turizem kot obliko trajnostnega turizma, ki želi prispevati k boljši dostopnosti in večji privlačnosti čezmejnega območja. Glavni cilj projekta je podrobneje določiti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi Slovensko Istro, Furlanijo-Julijsko krajino in Veneto ter opredeliti navezave od morja proti notranjosti. Kolesarska trasa je del širše, jadransko-jonske ideje o vzpostavitvi kolesarske povezave ob Jadranskem in Jonskem morju od juga Italije preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije do Grčije. Čezmejni projekt ADRIONCYCLETOUR je namreč del istoimenske ideje makroregionalnega projekta Jadransko-jonske pobude (EUSAIR).

Finančno najobsežnejše aktivnosti predstavljajo tri investicije v kolesarsko infrastrukturo. Na slovenski strani bo Občina Kobarid v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo zgradila odsek daljinske kolesarske poti D7  (Robič – Jelšane) od Kobarida proti mejnemu prehodu Robič.  Drugi dve investiciji bosta na italijanski strani. V Furlaniji-Julijski krajini bodo uredili odsek na Soški kolesarski poti (FVG5) Gorica-Punta Sdobba, ki se navezuje na čezmejno kolesarsko os Gorica-Nova Gorica. V Vzhodnem Venetu pa bodo obnovili kolesarski most pri Maranghettu, ki je del kolesarske poti ob reki Lemene.

V okviru projekta bo ponovno vzpostavljenih nekaj v preteklih letih že delujočih prevoznih storitev za kolesarje. V Slovenski Istri bosta po enoletnem premoru poleti ponovno vozili ladja med mesti štirih občin in avtobus s prikolico za kolesa med Koprom in Krasom. Posoški razvojni center bo v podporo kolesarskemu turizmu ponovno vzpostavil avtobusno povezavo med Posočjem in intermodalnim centrom v Čedadu. Poleg tega bo nadgradil turistični produkt kolesarjenja v kombinaciji z vlakom na Bohinjski progi, predvsem v podporo bodoči povezanosti čezmejnih potniških železniških povezav na območju somestja obeh Goric.

Na Gorenjskem bo poudarek na snovanju, načrtovanju in ponudbi različnih storitev za kolesarje in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Opremili bodo dve novi počivališči v bližini znamenitosti, namestili dva števca koles, na izbrani lokaciji pa bodo zagotovili tudi opremo za varno hrambo in polnjenje električnih koles. Vse navedeno bo nameščeno na trasi kolesarske poti Rateče–Kranjska Gora–Bled–Bohinj.

Projektno partnerstvo želi poleg tega dodatno izboljšati turistično ponudbo za kolesarje na čezmejnem območju, okrepiti mreženje med turističnimi deležniki ter vzpostaviti stalno čezmejno sodelovanje in dialog na institucionalni ravni.

Pomen sodelovanja so izpostavili tudi govorniki na včerajšnji novinarski konferenci v Kopru. Poročevalka Evropske komisije Anna Monika Modzelewska je poudarila, da Evropska komisija podpira čezmejno sodelovanje in program Interreg Italija-Slovenija označila kot primer dobre prakse. 

Državni sekretar na novem Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Koprivc je menil, da je projekt ADRIONCYCLETOUR pomemben predvsem zato, ker spodbuja kolesarjenje, razvoj turizma ter gradnjo mostov med narodi, obenem pa vzpostavlja skupen gospodarski prostor.

V okviru čezmejnega programa je bilo od leta 1999 sofinanciranih okoli 300 projektov, je poudarila vodja Organa upravljanja programa Interreg VI-A IT-SI Laura Comelli. Adrioncycletour je prvi projekt, ki se je začel v novem programskem obdobju. Je eden od treh strateških projektov. Drugi projekt KRAS-CARSO II bo usmerjen v vzpostavitev Geoparka Kras in njegov vpis v Unescovo dediščino. Projekt POSEIDONE pa bo namenjen ohranjanju zavarovanih območij ob obalnem pasu Severnega Jadrana.

Regionalna pisarna Štanjel nudi slovenskim projektnim partnerjem podporo pri izvajanju projektov že 25 let. Pisarna deluje pod okriljem Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Doslej realizirani projekti so na terenu ustvarili pomembne rezultate, je poudarila Danica Šantelj Arrighetti.

Predstavnica Dežele Veneto Anna Franco je izpostavila pomen projekta za vlaganja v kolesarsko infrastrukturo, ki jih Dežela načrtuje. V tem programskem obdobju namerava urediti 17 km novih kolesarskih poti, ki bodo zaledne kraje povezale z urbanimi središči.

Kobariška občina si prizadeva urediti kolesarske povezave, ki bi Posočje približale Čedadu, tudi zaradi razvoja turizma. Župan Marko Matajurc je izpostavil gradnjo odseka kolesarske poti med Starim selom in mejnim prehodom Robič kot pomembno investicijo tega projekta in poudaril, da se župani obmejnih občin redno povezujejo pri snovanju novih projektov.

Tudi Dežela Furlanija-Julijska krajina se povezuje s sosednjimi deželami pri razvoju trajnostne mobilnosti. Velik poudarek posveča vzpostavljanju varnih kolesarskih povezav med prometnimi vozlišči. Poleg investicije v okviru projekta Adrioncycletour je pristopila k ureditvi kolesarske poti med Lignanom in Benetkami, ki bo financirana s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, je še povedal direktor Službe za prometno in digitalno infrastrukturo ter trajnostno mobilnost pri vodilni partnerki projekta, Deželi Furlaniji-Julijski krajini, Paolo Perucci.

Značke: