Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON

Na Jesenicah je 19. 9. 2018 v protokolarnem objektu Kolpern potekal regionalni sestanek projekta e-MOTICON za predstavnike občin. Namen sestanka je bila predstavitev osnutka regijskega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, predstavitev poglavij, pri katerih se nujno potrebuje prispevek občin in povratne informacije s strani predstavnikov občin za pripravo akcijskega načrta.

Na dogodku je bila predstavljena in s strani predstavnikov občin komentirana celostna regionalna vizija na kratki in dolgi rok ter na splošno. Dolgoročna vizija Gorenjske kot gorate regije vključuje uporabo e-mobilnosti v mestnih območjih ter na podeželskih in visokogorskih območjih glede na tehnološki razvoj e-mobilnosti, ne glede na zasebno ali javno izbiro prometnih sredstev.

Med drugim je bilo omenjeno, da je uvajanje trajnostne mobilnosti pomembno za zaščito okolja in zmanjšanje obsega onesnaženosti, ključni del tega je povečana uporaba stopnje deleža električne mobilnosti in potreba po iskanju optimalne rešitve za vzpostavitve e-polnilnic. Korak naprej k izboljšanju stanja na tem področju je slovenski akcijski načrt, ki bo z ostalimi akcijskimi načrti partnerjev tega projekta, del Bele knjige, skupaj s transnacionalno strategijo za širjenje interoperabilne e-polnilne infrastrukture na območju Alp.

 Regionalna vizija za trajnostno mobilnost je že opredeljena v lokalnih načrtih za trajnostno mobilnost ali akcijskih načrtih Lokalnih energetskih konceptov in drugih strateških dokumentih ter dopolnjuje transnacionalno strategijo e-mobilnosti za interoperabilno skupnost in povezovanje v alpskem prostoru. Vizija trajnostne mobilnosti na Gorenjskem poudarja večjo kakovost življenj ljudi tudi z uporabo trajnostnih prevoznih sredstev, ki ustrezajo potrebam ljudi.