1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?

Na podlagi posvetovanja z deležniki in nacionalnimi strokovnjaki ter strokovnega znanja, kot je izraženo v sporočilu Komisije z dne 24. januarja 2013 z naslovom »Zelena energija za promet evropska strategija za alternativna goriva« so bili električna energija, vodik, biogoriva, zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP) opredeljeni kot trenutno glavna alternativna goriva, ki bi lahko dolgoročno nadomestila nafto, pri čemer je upoštevana tudi možnost njihove hkratne in kombinirane porabe, na primer s sistemi tehnologije dvojnega goriva.

Učinek odvisnosti evropskega gospodarstva od nafte je prevelik, da bi ga lahko zanemarili – Unija mora ukrepati, da bi to odvisnost odpravili. Strategija za prometni sektor, da bi se nafta postopoma nadomestila z alternativnimi gorivi in izgradila potrebna infrastruktura, bi lahko v letu 2020 ustvarila prihranke pri uvozu nafte v višini 4,2 milijarde EUR letno, ki bi v letu 2030 narasli na 9,3 milijarde EUR letno, in dodatne prihranke v višini 1 milijarde EUR zaradi ublaženih cenovnih skokov.

Strategijo e-mobilnosti, ki je namenjena predvsem za spodbujanje kolesarjenja s pomočjo električne baterije, je leta 2019 pripravil nemški partner iz Tuttlingena v okviru evropskega projekta, ki ga je sofinanciral ESRR. Strategija obravnava kolesarjenje v podonavskih izbranih zavarovanih naravnih območij v Romuniji, Nemčiji, Bolgariji in Sloveniji.

Strategija je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.

Leta 2019 je bila v okviru evropskega projekta za spodbujanje mobilnosti na alternativne vire goriv, ki ga sofinancira ESRR, izdelana regionalna analiza medregijskega učenja o politikah. Konzorcij partnerjev je združil devet partnerjev iz Grčije, Italije, Latvije, Belgije, Norveške, Finske, Romunije in Slovenije. Prikazuje stanje razpršenosti e-mobilnosti v partnerskih regijah z analizo različnih elementov, ki vplivajo na prehod na e-mobilnost.

Dokument je še vedno osnutek. Končni dokument pričakujemo do septembra 2020.

Analiza je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.

Knjiga dobrih praks za spodbujanje uvajanja mobilnosti na alternativna goriva opisuje prakse iz osmih evropskih držav in devetih regij. Vsebina je organizirana v 8 poglavji. Poglavje 2 ponuja pregled okvira Interreg programa in opis projekta. Poglavje 3 vsebuje pregled literature z informacijami o različnih vrstah instrumentov politik, ki spodbujajo e-mobilnost in boljši vpogled v prenosljivost instrumentov politike. Zagotovljen in znanstveno podprt je pregled občutljivosti političnih ukrepov na lokalno okolje ter pospeševalni učinek instrumentov politik. Poglavje 4 opisuje metodologijo, uporabljeno za zbiranje regionalnih dobrih praks, na osnovi katere se je izbralo 40 najboljših praks in se jih analiziralo za prenosljivost. Poglavje 5 vsebuje pregled 40 izbranih dobrih praks, sledi poglavje 6 z omenjeno analizo prenosljivosti in učinkovitosti. Zaključno poglavje tega prispevka je v 7. poglavju, ki mu sledi seznam referenc v 8. poglavju.

Knjiga dobrih praks je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.