E-mobilnost v provinci Brescia, Italija

Pier Luigi Mottinelli, predsednik province Brescia: »Že več let spodbujamo e-mobilnost kot resnično revolucijo na področju mobilnosti. Ta revolucija združuje več vidikov: razširjena okoljska ozaveščenost, pametna mesta in razvoj IKT, različna zasnova trajnostne mobilnosti in lastništvo vozil ter preoblikovanje sistemov proizvodnje energije. V tem okviru smo precej aktivni v več projektih in pobudah na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, kot je primer projekta e-MOTICON, ki vključuje naše občine in zainteresirane strani. Kot provinca Brescia združujemo in usklajujemo naše občine na javnih razpisih in pozivamo k financiranju vzpostavljanja e-polnilne infrastrukture, z podporo regije Lombardija in Ministrstva za okolje. S tem želimo  spodbuditi trajnostno mobilnost na našem ozemlju. Kot člana Lombardskega združenja grozdov za mobilnost (CLM) so glavni cilji pokrajine Brescia na področju e-mobilnosti razvoj e-polnilnih omrežij v podporo širjenju električnih in hibridnih vtičnih vozil ter širjenju učinkovite infrastrukture, ki ustrezno zajema zasebni in javni dostop do polnjenja.«

 

V projektu e-MOTICON je provinca Brescia koordinator pilotne aktivnosti e-HUB. Inženir Raffaele Gareri, direktor oddelka za tehnološke inovacije province Brescia: “Zahvaljujoč našim izkušnjam in sodelovanju z mednarodnimi partnerji smo ustvarili model help-desk, ki ga bodo naše občine in zainteresirane strani uporabili kot konkretno orodje za izmenjavo informacij in pobud na področju e-mobilnosti in e-polnilne infrastrukture. Spletna stran je že izdelana http://e-mobility.provincia.brescia.it/en_GB/e-hub/. V okviru dejavnosti e-HUB je pokrajina Brescia koordinirala prvo delavnico z občinami ob končni odobritvi projekta, ki ga sofinancira regija Lombardija. “To je bila odlična priložnost za razpravo, zbiranje lokalnih potreb in načrtovanje skupaj naših prihodnjih dejavnosti in projektov … Najboljše še pride!«.

Značke: