1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?

E-TRAIL je ena od treh pilotnih aktivnosti projekta e-MOTICON. RRA Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj v sodelovanju s partnerjem Gorenjske Elektrarne testira t. i. zaledno pisarno, ki omogoča interoperabilno upravljanje 10 električnih polnilnic na Gorenjskem. Pilot se je začel izvajati 1. 5. 2017 s pripravo 8 električnih polnilnic in postavitvijo 2 novih ter nakupom programske opreme, ki omogoča komunikacijo med računalniškim programom in polnilnimi postajami – zaledna pisarna. Zaledna pisarna omogoča nadzor uporabe električnih polnilnic glede na povpraševanje, čas, lokacijo in na podlagi pridobljenih podatkov prilagaja napetost v polnilnici ter s tem omogoča prihranek energije. Poleg omenjenega, omogoča spremljanje operativnosti e-polnilnice in povpraševanja po polnjenju v določenih časovnih intervalih. Je tudi osnova za vzpostavitev plačniških storitev.

Pilotna ideja e-TRAIL je bila osnovana na identifikaciji neskladij med obstoječimi in nastajajočimi vzpostavitvami e-polnilnic ter upravljanjem sistemov v regijah območja Alp. Odprava neskladij izboljšuje možnosti za povezovanje regionalnih omrežij e-polnilnic v transnacionalne interoperabilne in gostovalne (eRoaming) sisteme.

Na območju Alp obstajajo e-polnilnice, ki niso interoperabilne. Še vedno se vzpostavlja e-polnilnice brez tehnične programske opreme za interoperabilnost. Cilj pilotne aktivnosti je povečanje pripravljenosti lokalnih, regionalnih omrežij e-polnilnic za povezovanje v lokalne, regionalne, nadnacionalne interoperabilne in e-roaming sisteme ter izboljšanje regionalnih, lokalnih politik za investicije potencialnih domačih ali tujih vlagateljev v e-mobilno infrastrukturo in poenostavitev uporabniške izkušnje pri uporabi e-polnilnic, ne glede na to, od kod uporabnik prihaja.

Poleg omenjenega e-TRAIL obravnava uporabniške informacijske platforme za javno dostopne informacije o e-polnilni infrastrukturi in storitvah. Obstoječe razlike informacijskih platform so v neenotnih informacijah, neredno osveženih podatkih oziroma pomanjkljivih podatkih o novih e-polnilnicah, različnih metodoloških pristopih informiranja uporabnikov in podobno. To lahko zmede uporabnike in ponudnike storitev. Na nekaterih partnerskih območjih informacijske platforme niso obstajale. Vzpostavljajo se znotraj e-TRAIL pilotne aktivnosti.

V partnerskih območjih kjer zgoraj našteto ne predstavlja izziva, se znotraj pilotne aktivnosti uresničujejo naslednji cilji. Omrežja e-polnilnic in e-mobilnih storitev bodo postala del informacijskega sistema združenega v mobilno aplikacijo, ki bo povezala multimodalne prometne povezave in s tem izboljšale storitev za uporabnike.

Pilotna skupina e-TRAIL združuje partnerje iz Francije, Italije, Avstrije, Nemčije in Slovenije.

e-TRAIL interventna logika

Vzpostavljanje interoperabilnih sistemov

 

Koristi za uporabnike: posredne in neposredne koristi, ki uporabniku omogočajo, da ima pravilno delujočo e-polnilnico na pravi, dostopni lokaciji, možnost polnjenja vozila z diferenciacijo cen glede na čas polnjenja. Interoperabilnost glede na najožjo definicijo izmenjave informacij med dvema ali več sistemi omogoča različne vidike interoperabilnosti. Eden od teh je npr., da se uporabnik v nekaterih primerih izogne nujnosti pogodbe z vsakim ponudnikom storitev.

 

Korist za operaterja: možnost spremljanja spremenljivk (čas uporabe, napetost, pogostost uporabe, tip vozila, časovni intervali …), ki omogočajo pravilno lokalizacijo e-polnilnice, kontrola stroškov in oblikovanje cenovne politike, vzpostavitev centra za pomoč strankam, vzpostavitev plačilnih sistemov (gotovino, applikacija, kartice …), vključitev v sisteme eRoaming.

 

Vendar pa interoperabilnost več kot 1 e-polnilnice ni nujna za eRoaming. Lastniki lahko preskočijo operaterja in se neposredno priključijo na platformo eRoaming.

Uporabniške informacijske platforme

 

Koristi za uporabnike: brezplačne informacije, lahko dostopne na spletu brez registracije (prijave), ki zagotavljajo informacije o:

 

 • lokalizaciji (najdi)
 • značilnosti e-polnilnice (ali lahko polnim svoje e-kolo, e-avtomobil, e-tovornjak, kako hitro ga lahko napolnim, ali imam pravi vtič za vtičnico …?)
 • uporabnost (ali potrebujem ključ, potrebujem ID kartico ali le polnim in peljem …?)
 • plačilo (Kako in ali sploh?)
 • razpoložljivost (ali je e-polnilnica operativna, ne deluje, je rezervirana, jo lahko rezerviram …?)
 • druge informacije npr. kdo je upravitelj e-polnilnice, lastnik, kdaj je bila vzpostavljena, kakšen je tip, kako hitro polnjenje omogoča …

 

Koristi za poslovne subjekte: promocija njihovih e-polnilnic, subtilno trženje; platforme lahko zagotovijo informacije o tem, kdo je lastnik, upravljavec, distributer električne energije, ali je e-polnilnica del platforme eRoaming. Vključitev e-polnilnice v informacijsko platformo je lahko plačljiva s strani lastnika, upravljavca e-polnilnice lastniku, upravitelju informacijske platforme.

eRoaming platforme

 

Koristi za uporabnike:

 

 • lokalizacija (najdi)
 • rezervacija
 • poveži
 • avtoriziraj
 • plačaj

 

Uporabniki lahko svoja e-vozila polnijo na vseh e-polnilnih postajah, ki so vključene v platformo eRoaming. Plačajo storitev in njihovo plačilo poteka prek aplikacije preko centraliziranega sistema, ki ga upravlja lastnik platforme eRoaming. Možne so enotne plačilne rešitve. Spremljanje polnjenja akumulatorja e-vozila.

 

Koristi za poslovne subjekte: lastnik platforme eRoaming doseže svoj dobiček z ekonomijo obsega pristojbin eRoaming storitve. Tisti, vključeni v platformo eRoaming, uporabljajo storitve platforme: tržijo svoje e-polnilnice, poenostavijo plačilne transakcije in standardizirajo stroške gostovanja v drugih omrežjih za storitve.