1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?

Baterijska električna vozila (BEV) so v takšni ali drugačni obliki prisotna že od leta 1851, tehnologija vodikovih gorivnih celic pa je bila izumljena leta 1839. Vodik so na nek način uporabljali kot gorivo že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Poskusi uporabe vodika za pogon avtomobilov so opaženi že pred navedenim datumom. Kljub temu industrija fosilnih goriv prevladuje v mobilnosti že približno 160 let.

Kratice:

OVE: obnovljivi viri energije H2: vodik BEV: baterijska električna vozila
V2G: izmenjava električne energije v smeri iz baterije vozila v omrežje V2V: izmenjava električne energije v smeri iz baterije vozila v baterijo drugega vozila V2H: izmenjava električne energije v smeri iz baterije vozila v domače omrežje (uporaba električnih naprav v gospodinjstvu) ali druge vrste stavbe.

 

Primerjava:

Proizvodnja elektrike Proizvodnja vodika
Za Proti Za Proti
Elektriko je potrebno pridobivati iz OVE ali jedrske energije. Naložbe v OVE imajo slabe strani (npr. nestabilen vir energije, motnje v krajini, ekosistemih, stroški vzdrževanja, omejena življenjska doba). Jedrska energija (npr. radioaktivni odpadki, potencialno varnostno tveganje, izpust tople vode v reke) Uporaba električne energije, ki bi bila sicer izgubljena, za njeno shranjevanje. Obstaja nekaj načinov okolju prijazne proizvodnje H2. Z metodo elektrolize z membrano za izmenjavo polimerov je energetska učinkovitost vodika 80 % in ga je mogoče proizvesti na mestu. Izgube energije pri proizvodnji H2 z elektrolizo iz obnovljivih virov so 30 %
Lahko se proizvaja doma. Dodatna naložba, omejena življenjska doba, sčasoma zmanjšanje zmogljivosti. Visoka specifična energija (energija na enoto mase). Proizvodnja je predraga za domačo proizvodnjo H2.
Lahko zagotovi neodvisnost od omrežja. Ustvari nove investicijske stroške. Stranski produkt proizvodnje H2 je toplota, ki jo je mogoče uporabiti Vzpostaviti je treba infrastrukturo za proizvodnjo H2.
Investicija v proizvodnjo se lahko ekonomsko kaj hitro »povrne« z razliko v stroških v primerjavi z drugimi viri energije. Ekonomska upravičenost investicije ni absolutna. Preizkušajo se nove tehnologije glede tega, kako in kje je mogoče ustvariti H2. Inovacija potrebuje dodatna sredstva.
Proizvodnja električne energije iz OVE je cenejša od proizvodnje H2. / / Proizvodni stroški na kraju samem so lahko višji zaradi manjših količin proizvodnje.
Stroški električne energije so v primerjavi z vodikom približno 8-krat cenejši / / Visoki stroški proizvodnje.
Distribucija elektrike Distribucija vodika
Za Proti Za Proti
Infrastruktura električnega omrežja že obstaja. Za zmanjšanje izgub energije v omrežju je bolje, da se kabelsko omrežje položi v zemljo, kar je drago. Distribucija H2 se lahko izvede z vozilom, po sistemu cevi ali pa se H2 proizvede na mestu. Treba je vzpostaviti infrastrukturo, kar je dolgotrajno in drago.
Izgubo energije pri distribuciji je mogoče zmanjšati z zemeljskim kabelskim omrežjem. Izgube pri distribuciji električne energije po omrežju so od 5 % do 30 %. / Distribucija vodika po cevovodih povzroči od 10 % do 40 % izgube energije.
/ / / Če se proizvodnja vodika izvaja izven kraja, je treba stroške transporta, transportne emisije in izgubo energije vračunati v ceno vodika.
/ / / Distribucija H2 z vozilom ima več slabosti (draga, energetsko potratna, potrebno je posebno vozilo, omejena zmogljivost …)
Hramba električne energije Hramba vodika
Za Proti Za Proti
Brez posebnih pogojev, razen prostora za baterije. Proizvodnja baterij in potrebni naravni viri – nekoliko omejeni viri, materiali komponent. Dejstvo, da ga je mogoče shraniti. Posebni pogoji za shranjevanje H2 (nizke, stabilne temperature, prostor)
Akumulator v vozilu je sistem za shranjevanje. Življenjska doba baterij je omejena. Življenjska doba baterije se skrajša z vsakim dogodkom izmenjave energije in je odvisna od moči/hitrosti polnjenja. / Shranjevanje H2 je dražje od shranjevanja električne energije.
Možnost postavitve sistema za shranjevanje doma. Investicija časa, denarja in znanja. / Omejena uporabnost z vidika shranjevanja in uporabe v primerjavi z električno energijo.
Sistem za shranjevanje je razmeroma enostaven za namestitev. Dodatna naložba, ki se gospodinjstvom finančno morda ne bi izplačala. / Za shranjevanje vodika kot plina je strošek dodatnih 13 % izgube energije, utekočinjen vodik izgubi 40 % začetne energije, vključno s težo hladilnikov in samega hlajenja.
Sistem za shranjevanje električne energije (baterije) je uporaben za vzdrževanje stabilnosti obremenitve električnega omrežja. / / Treba je vzpostaviti infrastrukturo.
Recikliranje Recikliranje
Za Proti Za Proti
Možnost recikliranja Dodatni viri Ni potrebno /
Priložnost za posel in vrednost za lastnika / / /
Dosegljivost in strošek postavitve infrastrukture Dosegljivost in strošek postavitve infrastrukture
Za Proti Za Proti
Veliko lažje je postaviti polnilne postaje za polnjenje električnih vozil in jih priključiti na omrežje. V nekaterih primerih je potrebna povečana zmogljivost omrežja. / V večini držav je H2 črpalk malo.
Nižja naložba je potrebna za postavitev infrastrukture za polnjenje BEV kot za vozila H2. / / Postavitev infrastrukture je draga.
Strošek izdelave vozila Strošek izdelave vozila
Za Proti Za Proti
Nižja cena izdelave od vozil H2. Večkratna uporaba 1 avtomobilske platforme za znižanje proizvodnih stroškov. Teža baterij. Brez dodatne teže zaradi baterij. Zaenkrat so stroški avtomobilov na vodik previsoki, da bi dosegli povpraševanje, ki bi sprožilo višji obseg ponudbe.
/ Visoka vlaganja v tehnološki razvoj. / Visoka vlaganja v tehnološki razvoj.
/ / / Stroški proizvodnje vozil H2 so dražji od proizvodnje BEV.
Uporabnost baterij Rezervoar
Za Proti Za Proti
Uporabljajo se lahko za »V2G« ali »V2V« ali »V2H«. / Dolgoživost Posebna in draga tehnologija
Druga življenjska doba baterij. Omejena življenjska doba in sčasoma zmanjšana zmogljivost uporabe. / Proces pretvorbe H2 v elektriko s čistim vodikom porabi dodatnih 40 % energije, kar ima za posledico 60 % energijsko učinkovitost rezervoarja.
Polnjenje vozila Polnjenje vozila
Za Proti Za Proti
Poceni počasno polnjenje. Relativno drago hitro polnjenje, vendar še vedno počasnejše kot polnjenje H2. Hitro polnjenje. Strošek H2 je v primerjavi z električno energijo približno 8-krat dražji.
BEV je mogoče polniti doma. Odvisno od uporabe vozila je potreben čas in načrtovanje za polnjenje BEV Enostavno in varno polnjenje. Ni primeren za domače polnjenje.
Učinkovitost polnjenja baterije je 99% Na polnilnih parkih se maksimalna moč polnjenja na vozilo lahko zmanjša glede na število vozil, ki se polnijo na polnilnicah ob istem času. Brez zmanjšanja polnilne zmogljivosti. Potreba po zadostni in funkcionalni infrastrukturi.
Enostavno polnjenje. Učinkovitost polnjenja baterije se sčasoma zmanjša in običajno priporočeno polnjenje/uporaba je približno 60 do 70 % kapacitete baterije – med 20% in 80%. / Ponudba H2 mora zadostovati za pokrivanje povpraševanja.
/ Možnosti plačila polnjenja ni tako enostavno, kot so ljudje vajeni za fosilna goriva. Možnosti plačila zaračunavanja so lahko enake, kot so jih ljudje vajeni za fosilna goriva. /
/ Postanek na javnem polnilnem mestu se lahko podaljša za čas polnjenja drugega/drugih vozil – nastajanje čakalnih vrst. Čakalne vrste kot pri polnjenju vozila na fosilna goriva. /
Avtonomija km Avtonomija km
Za Proti Za Proti
Izboljšuje se. Nekoliko nizka avtonomija z enim polnjenjem. Kapaciteta baterije/domet vpliva na ceno vozila. Daljši doseg v primerjavi z avtonomijo BEV z enim polnjenjem, še posebej za težka vozila. /
Splošna uporabnost Splošna uporabnost
Za Proti Za Proti
Relativno varna uporaba. Posebna obravnava gorečih vozil. Varna uporaba. Število modelov osebnih avtomobilov je malo.
Dobro deluje za ultra lahka in lahka letala, majhne in pol velike čolne, trajekte, avtobuse. Ni zelo primeren za težka vozila (tovorna ali potniška letala, velike ladje – križarke, …) Idealno potencialno gorivo za pogon težkih vozil, kot so letala, čolni, tovornjaki in podobno, vojaška vozila Draga vozila – dvakrat ali trojno strošek BEV (npr. avtobusi)
/ Izgube energije so tudi pri polnjenju baterij in zaradi puščanja baterij lahko znašajo okoli 30% izgub energije. Uveljavlja se v segmentu avtobusov in HDV Izgube za vodik lahko skupaj, odvisno od različnih dejavnikov, znašajo do 56 %.
/ / Izkoristek gorivnih celic in elektromotorja je okoli 90-95 %. Pretvorba iz izmeničnega toka v enosmerni tok predstavlja izgube tudi za vodik v smislu enosmernega toka iz gorivnih celic, ki se pretvori v izmenični tok, ki napaja motor.
/ / / Polnilna infrastruktura mora biti postavljena za vse segmente vozil.

 

Če imate dodatne, informacije, prednosti in slabosti za oba vira energije ter povezano infrastrukturo in vozila, ne oklevajte in nam pošljite svoje komentarje prek spletnega komunikacijskega orodja e-HUB.

Osnovne informacije o vodiku – H2

Vodik je nevidni naravni plin, ki je najbolj razširjen kemični element, vendar zelo redek v obliki plina.

Vodik je mogoče proizvesti iz različnih virov, kot so zemeljski plin, jedrska energija, bioplin in obnovljiva energija, kot sta sonce in veter. Izziv je izkoriščanje vodika kot plina v velikem obsegu za gorivo v transportu, za uporabo v gospodinjstvih in industriji.

V energetski industriji se za uporabljajo barvne kode, ki opredeljujejo način proizvodnje vodika. Uradno ni univerzalnega poimenovanja za različne tipe vodika in barvna opredelitev se lahko v prihodnje spremeni.

Barvna opredelitev vodika glede na način proizvodnje in posledice:

Viri:

Arso, 2012: Energy losses in conversion and transmission. Found on:  http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/izgube-energije-v-pretvorbi-prenosu-1, 2021.

World Economic Forum, 2021: 2020 was a breakthrough year for electric vehicles. Here’s why. Found on: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/electric-vehicles-breakthrough-tesla-china/, 2021

IEA, 2020: Global EV outlook 2020. Found on: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020, 2021

NREL, 2021: Hydrogen Production and Delivery. Found on: https://www.nrel.gov/hydrogen/hydrogen-production-delivery.html, 2021

Skillshare,  2018: The Truth about Hydrogen. Found on: https://www.youtube.com/watch?v=f7MzFfuNOtY, 2021.

Two Bit Da Vinci, 2018: Why Battery Electric Cars are Dominating Hydrogen Fuel Cell Cars. Found on: https://www.youtube.com/watch?v=k7JRIUPhSJE, 2021

Wikipedia, 2021: William Robert Grove. Found on: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Robert_Grove, 2021

Wikipedia, 2021: François Isaac de Rivaz. Found on: https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Isaac_de_Rivaz, 2021

Addy Majewski, 2021: »Fossil Fuels and Future Mobility«, DieselNet. Found on: https://dieselnet.com/tech/energy_mobility.php, 2021.

Hyundai Motor UK, 2018: All-new Nexo. Found on: https://www.hyundai.co.uk/new-cars/nexo, 2021.

National grid, 2004: »Energy explained, What is hydrogen?« Found on: https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/what-is-hydrogen, 2022