1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?

Kolesarjenje in kolesarska infrastruktura

Gorenjska je s svojim alpskim karakterjem prepoznana in zaželena zelena destinacija za aktiven in zdrav oddih v naravi, kjer se razvoj športno-turističnih produktov prepleta z edinstveno naravo. Gorenjska pa še zdaleč niso le visoke gore in planine, ampak so nadvse zanimive tudi doline in kotline s slikovito kulturno krajino in zanimivimi vasicami. Prav predalpski nižinski svet je zelo primeren za kolesarjenje, kolesarske in poljske poti ter manj prometne lokalne ceste pa so odličen poligon za spoznavanje naravnih in kulturnih zanimivosti in ponudnikov v regiji. Obstoječa in razvijajoča se kolesarska infrastruktura je spodbuda tudi za bolj trajnostno dnevno migracijo, torej za potovanje v šolo, službo in po opravkih.

Na Gorenjskem sta med kolesarji najbolj znani in priljubljeni kolesarski poti, ki potekata na relacijah Jesenice-Kranjska Gora-Rateče (28 km) in Bohinjska Bistrica-Ribčev Laz (6 km). V zadnjih letih pa so lokalne skupnosti, tudi s pomočjo evropskih sredstev, na novo zgradile in uredile več kot 100 km poti, namenjenih kolesarjem, med drugim na relacijah Železniki-Selca, Naklo-Zadraga, Kokrica-Predoslje, Radovljica-Lesce; Škofja Loka-Virmaše ter številne varne kolesarske povezave v mestnih središčih. Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z občinama Bled in Bohinj trenutno gradi težko pričakovano 20 km kolesarsko pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico, načrtujejo se kolesarske povezave v Poljanski in Selški dolini, med Jesenicami in Lescami ter povezave iz regijskega središča, Kranja, proti zalednim naseljem oz. sosednjim občinam, Tržiču, Preddvoru, Šenčurju, Cerkljam na Gorenjskem in Škofji Loki. S tem se ob sodelovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih institucij zagotavlja ustreznejša kolesarska infrastruktura, ki je osnova za trajnostno mobilnost in večji delež mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev s kolesi, obenem pa spodbuda za razvoj turizma in kolesarjem prilagojeno turistično ponudbo. Del te infrastrukture sta tudi Gorenjsko kolesarsko omrežje in sistem za izposojo koles Gorenjska.bike.

Gorenjsko kolesarsko omrežje (GKO) je skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo. GKO je na terenu označeno z enotno prometno signalizacijo za kolesarje, na voljo pa so tudi zemljevidi in trase v digitalni obliki. Omrežje ponuja orientacijo, vpogled v možnosti, vam olajša pot ali vas morda celo spodbudi h kolesarjenju. Več o omrežju: https://www.gko.si/.

Sistem za izposojo koles na Gorenjskem deluje pod blagovno znamko GORENJSKA.BIKE. V Mestni občini Kranj in na Jesenicah že skoraj desetletje delujeta lokalna sistema izposoje koles, KRsKOLESOM in JeseNICE Bikes. Leta 2020 so se jima pridružile še tri gorenjske občine, Radovljica, Tržič in Naklo (v sklopu projekta Hitro s kolesom, sofinanciranega s sredstvi ESRR). Skupaj so vzpostavili enoten sistem izposoje Gorenjska.bike, prvi tovrsten regijski sistem izposoje v Sloveniji, ki je uporabnikom omogočal izposojo in vračilo koles z enim uporabniškim imenom kjerkoli v regiji. Leta 2022 se je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju (sofinanciranega s sredstvi EKSRP) sistem prvič vzpostavil v Cerkljah na Gorenjskem in Škofji Loki (eKOLOka), istega leta je ponovno zaživel tudi na Bledu.

Mreža postajališč sistema Gorenjska.bike danes ponuja že 318 koles (45 % koles je električnih) na 60 postajališčih (Kranj 29, Škofja Loka 9, Jesenice 6, Radovljica 5, Tržič 3, Naklo 3, Cerklje na Gorenjskem 2, Bled 3).  Več o tem …

Kolesa, lastna ali izposojena v sistemu Gorenjska.bike, uporabljamo kolesarji iz dveh glavnih razlogov:

 • vozimo se iz potrebe, kar pomeni, da kolesarimo s točno določenim namenom in ciljem, kot je na primer pot v šolo, službo ali po opravkih. Naš namen je, da čim lažje, hitreje in varneje pridemo na cilj, obenem pa skrbimo še za svoje zdravje in manjše negativne vplive na okolje,
 • vozimo se za rekreacijo ali v turistične namene, veliko pa nam pomenijo okolje, varnost na poti in udobnost. Rekreacijskim kolesarjem sta doživljanje okolice in vožnja sama glavni namen in cilj. V povprečju je rekreacijska vožnja dolga od 25 do 50 kilometrov, največ do 80 kilometrov.

Naj na kratko predstavimo še eno zgodbo: v Kranju so leta 2021 odprli vrata Centra trajnostne mobilnosti (CTM), v katerem Kranjčani, pa tudi obiskovalci Kranja, dobijo osnovne informacije o uporabi trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja na območju Mestne občine Kranj in tudi širše, na Gorenjskem. CTM je namenjen vsem uporabnikom javnega prevoza, kolesarjem, pešcem, invalidom ter uporabnikom souporabe vozil, na voljo so tudi parkirne in turistične informacije. V sklopu CTM obratuje tudi popravljalnica koles, občasno pa izvajajo tudi delavnice za različne ciljne skupine o trajnostni mobilnosti, prometni varnosti, varnem kolesarjenju in uporabi sistema izposoje koles.