Konec projekta e-MOTICON

Konec projekta e-MOTICON

Končni dogodek projekta je na svojem prestižnem sedežu Palazzo Lombardia v Milanu gostila Regija Lombardia z javno konferenco in razstavo vozil in storitev e-mobilnosti na Piazza Città, največjem pokritem trgu v Evropi, 26. marca 2019. Dogodek je gostil 40 predavateljev, 267 udeležencev in 37 razstavljavcev.

Regija Lombardija je bila partner v konzorciju e-MOTICON in izvajala pilotne dejavnosti, vzpostavila spletno stran za promocijo e-mobilnosti, e-HUB z provinco Brescia, dejavno prispevala k določitvi strategije e-MOTICON za alpski prostor in razvila lasten regionalni akcijski načrt, ki temelji na uradnih dokumentih regije Lombardija in določa kratkoročne in srednjeročne scenarije za električno mobilnost in razvoj električnega polnilnega omrežja. Dejansko je regija Lombardija v preteklih letih utrdila svojo strateško vizijo o električni mobilnosti z odobritvijo dokumentov, ki danes predstavljajo referenco na regionalni ravni za ukrepe v podporo razširjanju e-mobilnosti in še posebej:

  • “Regionalne smernice za infrastrukturo polnjenja električnih vozil”, sprejete leta 2015
    • “Regionalna strategija za električno mobilnost”, vključena v Regionalni program mobilnosti in prometa, ki ga je odobril Deželni svet leta 2016;
    • “izvedbeni dokument regionalne strategije za razvoj električne mobilnosti”, sprejet leta 2017;

Naslednja koraka bosta izvedba nacionalnega infrastrukturnega načrta za polnjenje vozil, ki jih poganja električna energija – PNire Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica, in opredelitev nadregionalnih električnih poti v sodelovanju s sosednjimi regijami z načrtovanjem mreže interoperabilnih električnih polnilnih postaj za zagotovitev neprekinjenega polnjenja vozil na dolge razdalje.

V preteklih tednih smo v Italiji dosegli veliko potrditev naših rezultatov. Italijansko ministrstvo za promet bo dejansko izkoristilo ugotovitve e-MOTICON skupaj z delovno skupino, ki jo sestavljajo RSE in italijanski partnerji e-MOTICON, da bi podprli razvoj italijanske nacionalne informacijske platforme (PUN) za omrežje za polnjenje električnih vozil. Delovna skupina bo dokončno pripravila poročilo, ki bo opisovalo sistemske funkcionalnosti, vlogo javne oblasti, tehnične zahteve in normativne reference ter predstavilo časovni načrt prihodnjega razvoja PUN.

Cavicchioli Cristina (RSE)

Projektne aktivnosti so se uradno zaključile 30. junija 2019.

Če odprete povezavo, vas bo popeljala do kratkega videoposnetka s predstavitvijo partnerjev konzorcija e-MOTICON in rezultatov naših aktivnosti: https://www.youtube.com/watch?v=llbDHpamBgE