1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?

BLED

Občina Bled bo v sodelovanju s turističnimi ponudniki spodbujala uporabo okolju prijaznih vozil, pri čemer ima vzpostavitev ustrezne polnilne infrastrukture ključno vlogo. Razširila bo omrežje električnih polnilnic in s tem olajšala uporabo e-vozil, da se njihov delež v prometu poveča. Ob tem ne bo pozabila na polnilnice za e-kolesa, ki so primerna za kolesarjenje na daljše razdalje in po bolj razgibanem reliefu. V zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Bled, bo spodbujala nakup e-vozil in e-koles. Poleg omenjenega bo občina spodbujala nakupe vozil JPP na električni pogon.

BOHINJ

Cilj občine Bohinj je s spremenjenimi prometnimi navadami in prometnim režimom izboljšati bivalno in delovno okolje ter zmanjšati vplive prometa na naravno okolje.

Podpora večji uporabi okolju prijaznih vozil je pomembna predvsem z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, izboljšanja kakovosti zraka in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. Občina Bohinj bo postopoma širila omrežje električnih polnilnic, s tem lajšala uporabo električnih vozil in tako prispevala k povečevanju njihovega deleža. Hkrati se v Občini zavedamo, da se v Bohinj s takšnimi vozili pripelje vse več obiskovalcev. Pozabili ne bomo niti na polnilnice za električna kolesa, ki so primerna za kolesarjenje na daljše razdalje in po bolj razgibanem terenu.

CERKLJE NA GORENJSKEM

Občina ni v svoji Celostni prometni strategiji pozabila niti na skrb za kakovost zraka. V svojem prostoru načrtuje več polnilnic za električna vozila in postopno menjavo voznega parka javnih ustanov z vozili na električni pogon. V sočasni skrbi za povečano aktivnost vseh občanov bo v občini omogočena tudi izposoja električnih in navadnih koles.

Energetski koncept: Politika v sektorju prometa v občini usmerja razvoj tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja. Splošni ukrep, ki sledi tej usmeritvi je na področju e-mobilnosti podpora brezplačnim parkirnim mestom za vozila na električni pogon. Poleg tega je podprt splošni ukrep za spodbujanje širjenja vozil na alternativna goriva uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (npr: biodizel, UNP itd.). Trenutno sta v uporabi dva javna prevozna sredstva na plin.

GORENJA VAS – POLJANE

Opomba: Občina potrebuje strateški dokument, ki bo jasneje opredeljeval podporo prehodu na e-mobilnost in s tem podporo uvajanju e-mobilne infrastrukture.

GORJE

Na Občini bodo preučili možnosti za zamenjavo vozil javnih zavodov na fosilna goriva za vozila na alternativne vire goriv za javno in zasebno uporabo. Ukrep bomo izvedli v obliki javno-zasebnega partnerstva, povezano z drugimi ukrepi in v sodelovanju s sosednjimi občinami.

JESENICE

Na področju e-mobilnosti se izvaja premalo dejavnosti. Trenutno je za polnjenje električnih vozil na voljo zgolj eno polnilno mesto, ki je v lasti Elektro Gorenjske in se nahaja na Skladiščni ulici. Brez zagotovitve ustrezne infrastrukture prebivalci ne bodo pripravljeni uporabljati električnih vozil.

JEZERSKO  

Spodbujanje trajnostne mobilnosti: s tem ukrepom želi krepiti ozaveščenost prebivalstva ter spodbujati uporabo javnega prevoza, uporabe koles in hoje ter postopno uvajanje električnih vozil v občinski vozni park.

KRANJ 

Ena ključni ugotovitev za motorizirani promet je pomanjkanje parkirnih mest v večstanovanjskih soseskah. Električne polnilnice so zelo redko posejane. Z uvajanjem parkirnih mest namenjenih električnim vozilom bi lahko spodbudili pogostejšo uporabo okolju prijaznejših vozil. Operativni cilj je spodbujanje rabe ekoloških vozil. Ciljna vrednost je posodabljanje voznega parka občinske uprave in ostalih pravnih subjektov v lasti MOK in izgradnja infrastrukture za uporabo ekoloških vozil kot so e-vozila (e-kolo, e-skuter, e-avtomobil) ter povečanje število e-polnilnic.

KRANJSKA GORA

Opomba: Občina potrebuje strateški dokument, ki bo jasneje opredeljeval podporo prehodu na e-mobilnost in s tem podporo uvajanju e-mobilne infrastrukture.

NAKLO

Opomba: Občina potrebuje strateški dokument, ki bo jasneje opredeljeval podporo prehodu na e-mobilnost in s tem podporo uvajanju e-mobilne infrastrukture.

PREDDVOR

Občina Preddvor načrtuje indikativne projekte in aktivnosti med katerimi naslavljajo za električno mobilnost sledeče aktivnosti: nakup električnih vozil za potrebe OŠ, terenskih delavcev občine ter društev (možnost souporabe za prevoze otrok in starejših); urejanje električnih polnilnic s parkirišči v središču Preddvora in pri črpalki; pospešena uporaba obstoječih električnih koles (TIC) med občani. Od  leta 2019 do 2026 je za navedene ukrepe, aktivnosti namenjenih 30.000 EUR.

RADOVLJICA

Ukrepi na področju e-mobilnosti bodo vključevali prostorsko načrtovanje na osnovi celostnih okoljskih, prostorskih in ekonomskih analiz, glede na to pa postavitev oziroma nadgradnjo infrastrukture za uvedbo mobilnosti na alternativna goriva, spodbujanje uvedbe ali uvedba javnih prevoznih sredstev na alternativna goriva, večmodalno povezljivost (e-avto, e-kolo z drugimi prevoznimi sredstvi), nove načine mobilnosti (car sharing – uvedba najema električnih avtomobilov za krajevne in medkrajevne povezave), pametne rešitve upravljanja mobilnosti na alternativna goriva (mobilne aplikacije za pametna mesta, spletne strani za obveščanje, umeščanje e-polnilnic ali drugih v interoperabilne in roaming sisteme itd.).

Vključena bosta tudi razvoj e-kolesarstva in načrtovanje infrastrukture za uporabo e-koles (povezave z gospodarstvom in turizmom).

ŠENČUR

Cestno omrežje v Občini Šenčur je varno. Občina promovira uporabo vozil na električni pogon.

Električne polnilnice so že na voljo. Načrtuje se dodatna postavitev hitrih polnilnic na vseh javnih parkiriščih. Gospodinjstva v stanovanjskih hišah imajo velik potencial za polnjenje električnih avtomobilov. Vozni park javnih ustanov in gospodarskih subjektov bo zamenjan z vozili na električni pogon. Sofinanciran bo nakup električnih vozil za občane. Cilj občine je tudi do leta 2020 zagotoviti ponudbo izposoje najmanj 5 električnih koles in dve polnilni mesti za električna kolesa.

ŠKOFJA LOKA

Občina načrtuje: 1. Vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila in vozila na plin: podpora za večjo uporabo okolju prijaznejših vozil je pomembna predvsem z vidika zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, izboljšanja kakovosti zraka in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. V ta namen bo vzpostavljena polnilnica za električna vozila. Širitev omrežja električnih polnilnic in polnilnic na plin bo izvedena s komercialnimi ponudniki. 2. Zamenjavo službenih vozil z vozili na okolju prijaznejše vire: postopoma bo vozni park občinske uprave zamenjan z vozili na okolju prijaznejše vire. 3. Vzpostavitev sistema informiranja(predvsem parkirna mesta): celovit sistem informiranja bo uporabnikom na enem mestu omogočal pregled prometnih informacij, lokacij, cen ter razpoložljivosti parkirišč in polnilnic na alternativne vire. 4. Spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon s parkirno politiko, ki bo omogočala ugodnejše in dostopnejše parkiranje vozil na alternativni pogon, s tem se bo spodbujalo zamenjavo vozil na fosilna goriva ter najem in skupno rabo vozil na alternativni pogon. 5. Vzpostavitev prevoza z manjšim vozilom na električni pogon (do nekaj oseb) v mestnem središču . 6. Vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles. V prvi fazi se bo vzpostavilo osnovno omrežje postaj za izposojo, ki se bo postopno širilo in nadgrajevalo, tudi z električnimi kolesi.

TRŽIČ

V dokumentu se spodbujanje mobilnosti na električni pogon in mobilnosti na druge alternativne vire goriv ter vzpostavitev pripadajoče infrastrukture ne omenja.

ŽELEZNIKI

V dokumentu se spodbujanje mobilnosti na električni pogon in mobilnosti na druge alternativne vire goriv ter vzpostavitev pripadajoče infrastrukture ne omenja.

ŽIROVNICA

Opomba: Občina potrebuje strateški dokument, ki bo jasneje opredeljeval podporo prehodu na e-mobilnost in s tem podporo uvajanju e-mobilne infrastrukture.

ŽIRI

Opomba: Občina potrebuje strateški dokument, ki bo jasneje opredeljeval podporo prehodu na e-mobilnost in s tem podporo uvajanju e-mobilne infrastrukture.

 

Na področju elektro mobilnosti se izvaja premalo dejavnosti. Brez zagotovitve ustrezne infrastrukture prebivalci ne bodo pripravljeni uporabljati električnih vozil.