Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji

BSC Kranj je v okviru projekta e-MOTICON, programa Interreg območje Alp, 23. in 24. januarja 2018 na temo širjenja in upravljanja e-mobilne infrastrukture gostil 33 partnerjev in opazovalcev iz 5 držav alpskega območja. Dogodek je bil razdeljen na tri dele: sestanek partnerjev, popoldanski dogodek odprt za javnost ter predstavitev e-TRAIL pilota in e-car-sharing sistema.

 

BSC Kranj je v Astoria hotelu na Bledu gostil partnerje in opazovalce iz Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Slovenije, ki se ukvarjajo s področjem politik javnega sektorja za širjenje in upravljanje e-mobilne infrastrukture. Partnerski sestanek je bil namenjen usklajevanju vsebin projekta, med drugim tudi vsebin za Strategijo za uravnovešeno širjenje e-polnilne infrastrukture na območju Alp. Partnerji so  potrdili tudi strukturo akcijskega načrta za širjenje in upravljanje e-polnilne infrastrukture na partnerskih območjih. Na popoldanskem dogodku, ki je bil odprt za opazovalce projekta in vse zainteresirane, so partnerji predstavili rezultate dosedanjega dela.

 

Udeleženci popoldanskega dogodka so se lahko seznanili z analizo politik za podporo širitve e-polnilne infrastrukture in upravljanja ter razširjenost le te na partnerskih območjih, vključno s pilotnimi aktivnostmi: vzpostavljanje e-HUB-ov za obveščanje o e-mobilnosti in za mreženje med različnimi deležniki na področju e-mobilnosti. Predstavljen je bil partnerski e-TRAIL pilot za upravljanje in izmenjavo informacij polnilnih postaj, ki je osnova za sistem zaračunavanja storitev polnjenja. V tem pilotu sodeluje 5 partnerjev, po eden iz vsake zgoraj omenjene države. Tretja pilotna aktivnost projekta, ki se imenuje Proces in Lokalizacija, pa analizira vpliv lokalizacije na dostopnost in uporabo e-polnilne infrastrukture. Pilotnim aktivnostim sledi priprava Priročnika e-MOTICON, ki bo povzetek znanj in rezultatov pridobljenih v pilotih projekta. Predstavljeni so bili tudi struktura Strategije in Akcijskega načrta, koncept Bele knjige ter Memoranduma o sodelovanju po koncu projekta, delovanje transnacionalne platforme za obveščanje širše javnosti in sodelovanje pri aktivnosti projekta e-MOTICON za partnerje. Dogodka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, Službe za mednarodne zadeve in protokol, mag. Matjaž Vrčko.

 

Drugi dan sestanka je podjetje Elektro Ljubljana v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami predstavilo koncept upravljanja e-polnilne infrastrukture, med drugim tudi del, ki je bil sofinanciran iz sredstev e-MOTICON projekta. Slednje se navezuje na vzpostavitev in testiranje zaledne pisarne za spremljanje in analizo podatkov o povpraševanju in porabi energije pri polnjenju električnih vozil in lokalizaciji e-polnilnic ter na prihodnje korake za vzpostavitev sistema plačevanja storitev rezervacij in polnjenja. Povezovanje gospodarskih deležnikov na področju e-polnilne infrastrukture je v polnem teku in le vprašanje števila porabnikov javno dostopnih e-polnilnic je, kdaj bo storitev rezervacij in polnjenja e-prevoznih sredstev plačljiva povsod po Sloveniji.

 

V popoldanskem času je bila v Ljubljani organizirana predstavitev sistema e-car-sharing podjetja Avant2Go. Sistem temelji na rezervacijskem sistemu aplikacije, ki se naloži na pametni telefon in omogoča enostavno rezervacijo le 15 minut pred prevzemom avtomobila. Plačevanje storitve in posredovanje informacij o stanju  vozila se prav tako opravi preko aplikacije. Uporabniki električnih avtomobilov imajo “rezervirana” oz. dodeljena tudi brezplačna parkirna mesta. V času našega obiska so se električni avtomobili različnih znamk in velikosti pred glavno pisarno Avant2Go na Trdinovi 9 v Ljubljani konstantno izmenjevali. Med uporabniki je bilo glede na pogovorni jezik zaslediti mnogo tujcev. Po študijskem obisku v Ljubljani se je naša skupina partnerjev, opazovalcev in zainteresiranih odpeljala v Tolmin, kjer je Posoški Razvojni Center 25. januarja organiziral konferenco in delavnico na temo e-mobilnosti.