Proces in Lokalizacija (P & L) je ena od treh pilotnih aktivnosti projekta e-MOTICON. Dejavnosti, ki se izvajajo v P & L, so namenjene razvoju procesnih modelov za predvidevanje »vročih« točk za povpraševanje po polnjenju e-vozil po posameznih voznih parkih.

Glavni cilji:

 • testiranje različnih tehničnih in komunikacijskih sredstev za prepoznavanje »vročih« točk za povpraševanje polnjenja e-vozil po posameznih voznih parkih
 • pridobiti vpogled v procese odločanja, vedenja mobilnosti in povpraševanja po posameznih voznih parkih, zadovoljstvo z obstoječo e-polnilno infrastrukturo in njegovo dejansko uporabo
 • razširjanje znanja z izmenjavo najboljših praks in rezultatov pilotnih dejavnosti.

Aktivnosti:

 • analiza vzorcev polnjenja e-vozil na Koroškem (Avstrija) in regiji Veneto (Italija)
 • anketa o ponudnikih storitev, uporabnikih in turističnih organizacijah v regiji doline Rhone (Francija)
 • raziskava na uspešnem industrijskem območju Freilassing (Nemčija)
 • raziskava lokalne e-mobilnost v Veneto regiji (Italija).

Način zbiranja podatkov:

 • poizvedba o povratnih podatkih pametnih e-polnilnic (Celovec, Veneto) in njene analize (UASK)
 • ankete
 • programi med-korporativnega upravljanja mobilnosti
 • pridobivanje in analiza podatkov o zahtevah glede mobilnosti, pridobljenih z podatkovnimi zapisovalci, ki se uporabljajo v običajnih vozilih

Študija primera v industrijski coni

Kriteriji za industrijske cone:

Interes in primernost občine

 • Interes podjetij v industrijski coni
 • Ugodna struktura podjetja znotraj industrijske cone: mešanica ponudnikov storitev in proizvajalcev
 • Pobude za uporabo zelene energije?
 • Pobude za e-avtomobile
 • Obstoječi podatki o e-mobilnosti / plavajočih telefonskih podatkih
 • Zanimivi položaji mobilnosti (npr. slaba povezava z lokalnim javnim prevozom)
 • Najmanj 20 avtomobilov za meritve
 • Dostavni promet (majhna dostavna vozila)
 • Prenosljivost
 • Lokacija blizu meje

Vir: e-MOTICON, Hochschule  Kempten, University of Applied Sciences