Smernice

V preteklih letih sta se tehnologija in razpoložljivost polnilne infrastrukture hitro razvijali. Do sredine leta 2018 je bilo v državah območja Alp približno 60.000 javnih in pol-javnih polnilnih postaj. Veliko vlogo pri spodbujanju javnih polnilnic za električna vozila so v začetnem obdobju širjenja e-polnilne infrastrukture in tudi sedaj imele javne uprave. Za opolnomočenje oslužbencev javnih uprav na območju Alp za dvig ozaveščenosti o polnilni infrastrukturi za električna vozila so v sklopu evropskega projekta, sofinanciranega s strani ESRR sredstev nastale Smernice za vzpostavljanje omenjene infrastrukture. Smernice vsebujejo napotila in nadaljnje podrobnejše podatke za načrtovanje e-polnilnic.