CPS Šenčur

Prometni tokovi so bili v preteklosti usmerjeni predvsem proti središču mest, danes pa so pomembni prometni tokovi prisotni tudi med različnimi deli obmestij in med manjšimi naselji. Cestno omrežje v Občini Šenčur je varno. Promovira se uporabo vozil na električni pogon, tudi preko postavitev hitrih polnilnic na vseh javnih parkiriščih. Zaradi močno prevladujočih gospodinjstev v stanovanjskih hišah imajo lastna gospodinjstva velik potencial za polnjenje električnih avtomobilov. Električne polnilnice so že na voljo. Vozni park javnih ustanov in gospodarskih subjektov bo zamenjan z vozili na električni pogon. Sofinanciran bo nakup električnih vozil za občane. Cilj je do leta 2020 zagotoviti ponudbo izposoje najmanj 5 električnih koles in dve polnilni mesti za električna kolesa.

 

Šenčur lahko postane privlačno podeželsko območje s celovito in uravnoteženo mrežo različnih oblik prevoza in uravnoteženo ponudbo različnih potovalnih načinov. Tako zasnovan sistem bo ponujal nove možnosti dostopa, potovanja, druženja, poslovanja in bivanja.