Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo

Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, s komunikacijsko strategijo, vključuje skupno 21 ukrepov, občinskih (15) in aktivnosti Regionalne razvojne agencije Gorenjske v sodelovanju z regionalnim distributerjem električne energije (6). Namenjeni so razvoju e-mobilnosti s poudarkom na infrastrukturi e-mobilnosti.

Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske

Dokument je nastal v okviru evropskega projekta sofinanciranega s strani ESRR. Sestavljen je iz dveh delov. Končni verziji dokumenta so bili pripravljeni leta 2019. Dokument naslavlja tudi uvajanje mobilnosti na elektriko.

Akcijski načrt polnilne infrastrukture in trženja za e-kolesa

Dostop do e-koles omogoča prehod na širšo demografsko kategorijo. Zagotavljanje mreže polnilne infrastrukture za e-kolesa omogoča fizične in družbene dejavnosti, povezane s kolesarjenjem ter jih naredi bolj vključujoče in koristi za dobro počutje širšega prebivalstva. Primer je socialna izolacija samskih državljanov, ki se upokojijo. Študije v Veliki Britaniji in na Japonskem so pokazale, da če se državljan upokoji in se preseli v dom za ostarele in se v enem letu ne pridruži socialni in telesni dejavnosti, je večja verjetnost, da se bo umaknil v osamitev in zdravje se bo poslabšalo. Infrastruktura in oprema za kolesarjenje z e-kolesi bi se lahko izkazala za dobro možnost za reševanje te nevarnosti. Družine z različnimi mobilnostmi bi lahko dostopale do e-koles, da bi olajšale vključujoče kolesarske aktivnosti.

 

Dokument je pripravljen v angleškem jeziku in je dostopen na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “National documents”.

Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp

Območje Julijskih Alp sodi v gorenjsko in goriško statistično regijo. Kljub tej delitvi pa zaradi podobnih naravnogeografskih, turističnih in demografskih kazalcev ter potreb izkazuje nujo po skupnem celostnem prometnem načrtovanju. V okviru širšega območja Triglavskega narodnega parka se počasi oblikuje prometni sistem, ki temelji na načelih trajnostne mobilnosti. Umirjanje in umikanje prometa ni več samo gradnja parkirišč, ampak ozaveščanje uporabnika, plemenitenje sistema javnih prevozov in predvsem razumevanje pristnega doživljanja narave.