1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

 

V sklopu projekta ReMOBIL so bili lani ustanovljeni regionalni centri mobilnosti (RCM), prek katerih šest partnerskih regionalnih razvojnih agencij preizkuša regionalni model upravljanja mobilnosti. Ena od nalog oz. aktivnosti RCMjev je tudi regijska koordinacija Evropskega tedna mobilnosti (ETM).

V Laškem je bila 1. marca 7. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, ki se je je udeležilo kar 200 predstavnikov občin in različnih strokovnjakov s področja trajnostne mobilnosti.  Osrednja tema konference je bila parkirna politika, ki so jo v plenarnem delu, tudi s primeri dobrih praks, predstavili domači in tuji strokovnjaki.

Drugi del je bil organiziran v obliki štirih delavnic, in sicer na teme izvedbe ETM 2023, parkirne politike, pravilnikov CZPN v pripravi in smernic za pripravo prostorskih aktov.

Na pobudo mag. Polone Demšar Mitrovič iz Direktorata za trajnostno mobilnosti in prometno politiko pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo na delavnici ETM 2023 na kratko predstavili tudi naše RCM in regionalne koordinatorje ETM.

Katere so glavne naloge Regionalnih centrov mobilnosti za področje ETM?

 • vsak RCM ima regionalnega koordinatorja ETM, za Gorenjsko je to Mateja Dolžan (mateja.dolzan@bsc-kranj.si);
 • smo podpora ministrstvu (MOPE) in občinam v regiji pri komuniciranju na lokalni in še posebej regionalni ravni;
 • izvajamo komuniciranje na celoletni ravni, ne le v času ETM;
 • smo podpora občinam pri povezovanju njihovih lokalnih ETM dogodkov;
 • izvajamo regijske dogodke.

ETM 2023

Slogan Trajnostno povezani ostaja tudi letos. Osrednji ukrep občin, o katerem smo razpravljali in podajali ideje na konferenci, pa bo letos osredotočen na aktivnost »Pospravimo ulice«.

 

Infrastruktura za pešce in kolesarje je marsikdaj sicer primerna, a jo nepravilno parkirani avtomobili, zabojniki za smeti, oglasni panoji in nevzdrževane žive meje ter druge ovire delajo nevarno in nepregledno. Nekatere občine imajo to urejeno z odloki, druge žal ne. Marsikje pa na poteh srečujemo tudi resnejše ovire – ulično razsvetljavo, table, znake – ki bi jih bilo potrebno odstraniti oz. bolj smiselno umestiti v prostor.

 

V okviru aktivnosti »Pospravimo ulice.« bo ETM občine po vsej Sloveniji povabil, da ovire zabeležijo, na eni izbrani ulici ali območju pa jih odstranijo oz. za njihovo odstranitev pripravijo akcijski načrt. Pri snovanju teh aktivnosti in povezovanju le-teh na regijskem nivoju bomo občinam v pomoč regionalni koordinatorji, ki bomo prve sestanke sklicali takoj po objavi javnega razpisa, ki bo predvidoma sredi aprila.