Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!

Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!

15 partnerjev iz 6 držav alpskega prostora pripravlja transnacionalno strategijo e-mobilnosti za interoperabilno skupnost in mreženje v alpskem prostoru v okviru projekta e-MOTICON, ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp.

Kljub zelo pomembnemu tehničnemu razvoju v sektorju e-mobilnosti, je njegova širša prepoznavnost še vedno manjša od željene, zaradi večjega števila ovir, od katerih sta dve še posebej izpostavljeni: (1) visoka nabavna cena električnih vozil, ki je očitna ovira za številne potencialne kupce in (2) omejen domet vozila, ki dejansko zmanjšuje njegovo funkcionalnost. Ko je cenovna meja presežena, se ljudje še bolj zavedajo omejenega obsega funkcionalnosti, kar lahko vozno izkušnjo preobrazi v negativno. Govorimo o anksioznosti, ki jo lahko vožnja s tako omejenim dosegom povzroča.

Aktivno sodelovanje pri uvajanju učinkovite infrastrukture, s ključnimi akterji, kot so lokalne, regionalne in nacionalne javne oblasti, bi veliko prispevalo k premagovanju predvsem te druge ovire. Projekt e-MOTICON se podrobneje osredotoča ravno na vidik omejenega obsega funkcionalnosti in sicer z identifikacijami politik, orodij in rešitev, ki lahko ustvarijo ugodno okolje za razširjeno distribucijo električne polnilne infrastrukture v prostoru, ki poteka od glavnega mesta do izoliranih podeželskih in gorskih območij, kot je alpski prostor .

Partnerji e-MOTICON se trenutno ukvarjajo z nadnacionalno strategijo, za načrtovanje električnih točk, ki se bo na podlagi najboljših praks interoperabilnosti uporabljala pri načrtovanju električnih polnilnih postaj z javnim dostopom in bo prispevala k povečanju možnosti za mobilnost z nizkimi emisijami ogljika v alpskem prostoru.

Na tej stopnji so projektni partnerji opredelili šest glavnih vidikov, bistvenih za razvoj infrastrukture, ki se jih mora lotiti vsaka javna uprava. Gre za tako imenovane “Strateške stebre”, zaradi njihove temeljne vloge pri tekoči transnacionalni razpravi, ki se bo nadaljevala v prihodnjih mesecih.
Čeprav je delo na transnacionalni strategiji še vedno v teku in bo javnosti predstavljeno v prihodnjih nekaj mesecih, so Strateški stebri omenjeni že v tem biltenu:

SS # 1 OPREDELITI NAJBOLJŠE MOŽNE VLOGE JAVNIH ORGANOV: opredeliti ukrepe, ki bi jih        morale izvajati vse javne uprave v alpskem prostoru, da bi ustvarili homogeno okolje, ugodno za razvoj električne mobilnosti. Te ukrepe, ki se nanašajo predvsem na usklajeno delovanje, je treba opredeliti tako za regije kot za občine;

SS # 2 ZASNOVATI NADREGIONALNI MINIMALNI OBSEG SKUPNIH PRAVIL O INFRASTRUKTURI: vzpostaviti skupne minimalne tehnične standarde za alpski prostor, da bi javni organi lažje vodili razvoj zelo uporabne nadnacionalne mreže;

SS # 3 VZPOSTAVITI OSNOVNO INFRASTRUKTURO: izvesti popis za ugotavljanje potreb glede natančnega števila in gostote polnilnih postaj na ozemljih. Potrebno bi bilo primerjati podatke o obstoječi infrastrukturi s podatki o mobilnosti in strukturi regionalnega cestnega omrežja; vzpostaviti infrastrukturo, ki bo zagotovila voznost na celotnem ozemlju, s posebno pozornostjo pri zagotavljanju kontinuitete mejnih območij;

SS # 4 PONOTRANJITI ORODJA ZA RISANJE V PROSTORU: poudariti pomen zanesljivih in lahko dostopnih informacij o lokaciji in o tehničnih značilnostih polnilnih točk ter podpirati oblikovanje uradnih nacionalnih registrov;

SS # 5 OKREPITI KOMUNIKACIJO MED JAVNIMI ORGANI: izmenjevati znanje, informacije in najboljše prakse o električni mobilnosti med regijami in občinami. Skupno opredeliti tehnične zahteve za infrastrukturo;

SS # 6 ZAGOTOVITI POVEZAVO MED ZASEBNIM IN JAVNIM PREVOZOM: prepoznati in izkoristiti najboljše možne sinergije med e-mobilnostjo in javnim prevozom, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti glavnim vozliščem (tj. železnicam in letališčem). Potrebno bo spodbuditi podjetja javnega prevoza in ponudnike e-mobilnosti, da bodo integrirali svoje storitve.
Pomembni prispevki, ki zagotavljajo podatke, orodja in informacije, bodo izhajali iz tekočih pilotnih akcij, ki so neposredno povezane z enim ali več stebri, da bi zagotovili popolno, učinkovito in ponovljivo transnacionalno strategijo.

Akcijska skupina EUSALP 4 (Strategija EU za alpsko regijo), ki se ukvarja s spodbujanjem intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu, je pozvala projekt e-MOTICON, da na naslednjem zasedanju AG4, ki bo 19. junija 2018 v Trentu, predstavi transnacionalno strategijo.