1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON

Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON

Svet gorenjske regije je včeraj, 11. 12. 2019, na 5. seji Sveta gorenjske regije, uradno potrdil Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON.

Akcijski načrt je bil pripravljen v skladu s strateškimi dokumenti programa Območje Alp, nacionalnimi strateškimi dokumenti o e-mobilnosti in mobilnosti na alternativna goriva, obstoječimi cestno prometnimi strategijami občin Gorenjske statistične regije, lokalnimi energetskimi akcijskimi načrti in nekaterimi drugimi strateškimi lokalnimi dokumenti. Vsebina dokumenta je usklajena tudi z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2014–2020, ki podpira razvoj trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. V okviru Regionalnega razvojnega programa za Gorenjsko 2014-2020 dokument dosega cilje iz poglavja Okolje, prostor in infrastruktura. Priprava Akcijskega načrta je bila potrjena s sklepom Sveta gorenjske regije na 10. seji odbora z dne 14. februarja 2017.

Proces priprave se je začel decembra 2017 in končal oktobra 2018. V projektni skupini za pripravo je s svojimi prispevki neposredno sodelovalo 22 posameznikov z različnih strokovnih področij in 10 institucij oziroma podjetij. Akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo vključuje skupno 21 ukrepov, občinskih (15) in aktivnosti Regionalne razvojne agencije Gorenjske v sodelovanju z regionalnim distributerjem električne energije (6). Ukrepi so namenjeni razvoju e-mobilnosti s poudarkom na infrastrukturi e-mobilnosti do leta 2023 in pozneje.

Cilji in ukrepi akcijskega načrta so povezani s šestimi strateškimi stebri območja Alp:

 • določitev najboljše možne vloge javnih organov
 • določitev skupnih osnovnih pravil dostopnosti do infrastrukture
 • vzpostavitev minimalne infrastrukture
 • sprejem integriranega, nadregionalnega orodja za kartiranje
 • omogočanje komunikacije med javnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi
 • zagotovitev sinergije med zasebnim in javnim prevozom

Cilji akcijskega načrta za e-mobilno infrastrukturo naslavljajo:

 • podporo lokalnim javnim organom, občinam pri širjenju e-mobilne infrastrukture
 • podporo širjenju mrež javnih polnilnic za električna vozila z možnostjo izmenjave informacij (interoperabilnost),
 • zagotavljanje ustrezne področne pokritosti za storitve polnjenja električne energije,
 • informiranje uporabnikov o omrežju za polnjenje električnih vozil na regionalnem in nadnacionalnem nivoju,
 • promocijo e-mobilnosti in
 • uravnoteženje javnega prevoza in zasebnega prometa.

Ukrepi, ki so bili opredeljeni za dosego navedenih ciljev vključujejo:

 • prenosa znanja za pametne rešitve upravljanja in investicij ter pridobivanjem finančnih spodbud pri širjenju e-mobilnosti in spremljajoče infrastrukture,
 • podporo namestitvi polnilnic za električna vozila v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje števila e-polnilnic na javnih parkiriščih,
 • podporo ideji o subvencioniranju porabe električne energije na javnih polnilnicah,
 • nadgradnjo električnega omrežja in sodelovanje javnega in zasebnega sektorja,
 • povečanje števila e-polnilnic za polnjenje vozil javnega cestnega potniškega prometa (e- ali na alternativne vire goriv) in za službena e-vozila,
 • podporo oblikovanju nacionalne informacijske platforme za infrastrukturo za polnjenje električnih vozil pod upravljanjem in nadzorom nacionalnega javnega organa,
 • pripravo grafičnega zemljevida e-polnilnic s podatki uporabe in operativnosti in uporabo regionalne platforme za e-mobilnost e-HUB,
 • prehod vozil javnega cestnega potniškega prometa na fosilna goriva v električne ali na druga alternativna goriva,
 • zagotavljanje infrastrukture za izmenjavo javnega prevoza, sisteme P & R, poslovne cone, letališče in
 • nakup e-vozil za javne službe.

Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, s komunikacijsko strategijo je dostopen na tej spletni strani pod zavihkom » Dokumenti », Regionalni dokumenti.