Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON

Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON

Svet gorenjske regije je včeraj, 11. 12. 2019, na 5. seji Sveta gorenjske regije, uradno potrdil Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON.

Akcijski načrt je bil pripravljen v skladu s strateškimi dokumenti programa Območje Alp, nacionalnimi strateškimi dokumenti o e-mobilnosti in mobilnosti na alternativna goriva, obstoječimi cestno prometnimi strategijami občin Gorenjske statistične regije, lokalnimi energetskimi akcijskimi načrti in nekaterimi drugimi strateškimi lokalnimi dokumenti. Vsebina dokumenta je usklajena tudi z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2014–2020, ki podpira razvoj trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. V okviru Regionalnega razvojnega programa za Gorenjsko 2014-2020 dokument dosega cilje iz poglavja Okolje, prostor in infrastruktura. Priprava Akcijskega načrta je bila potrjena s sklepom Sveta gorenjske regije na 10. seji odbora z dne 14. februarja 2017.

Proces priprave se je začel decembra 2017 in končal oktobra 2018. V projektni skupini za pripravo je s svojimi prispevki neposredno sodelovalo 22 posameznikov z različnih strokovnih področij in 10 institucij oziroma podjetij. Akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo vključuje skupno 21 ukrepov, občinskih (15) in aktivnosti Regionalne razvojne agencije Gorenjske v sodelovanju z regionalnim distributerjem električne energije (6). Ukrepi so namenjeni razvoju e-mobilnosti s poudarkom na infrastrukturi e-mobilnosti do leta 2023 in pozneje.

Cilji in ukrepi akcijskega načrta so povezani s šestimi strateškimi stebri območja Alp:

 • določitev najboljše možne vloge javnih organov
 • določitev skupnih osnovnih pravil dostopnosti do infrastrukture
 • vzpostavitev minimalne infrastrukture
 • sprejem integriranega, nadregionalnega orodja za kartiranje
 • omogočanje komunikacije med javnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi
 • zagotovitev sinergije med zasebnim in javnim prevozom

Cilji akcijskega načrta za e-mobilno infrastrukturo naslavljajo:

 • podporo lokalnim javnim organom, občinam pri širjenju e-mobilne infrastrukture
 • podporo širjenju mrež javnih polnilnic za električna vozila z možnostjo izmenjave informacij (interoperabilnost),
 • zagotavljanje ustrezne področne pokritosti za storitve polnjenja električne energije,
 • informiranje uporabnikov o omrežju za polnjenje električnih vozil na regionalnem in nadnacionalnem nivoju,
 • promocijo e-mobilnosti in
 • uravnoteženje javnega prevoza in zasebnega prometa.

Ukrepi, ki so bili opredeljeni za dosego navedenih ciljev vključujejo:

 • prenosa znanja za pametne rešitve upravljanja in investicij ter pridobivanjem finančnih spodbud pri širjenju e-mobilnosti in spremljajoče infrastrukture,
 • podporo namestitvi polnilnic za električna vozila v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje števila e-polnilnic na javnih parkiriščih,
 • podporo ideji o subvencioniranju porabe električne energije na javnih polnilnicah,
 • nadgradnjo električnega omrežja in sodelovanje javnega in zasebnega sektorja,
 • povečanje števila e-polnilnic za polnjenje vozil javnega cestnega potniškega prometa (e- ali na alternativne vire goriv) in za službena e-vozila,
 • podporo oblikovanju nacionalne informacijske platforme za infrastrukturo za polnjenje električnih vozil pod upravljanjem in nadzorom nacionalnega javnega organa,
 • pripravo grafičnega zemljevida e-polnilnic s podatki uporabe in operativnosti in uporabo regionalne platforme za e-mobilnost e-HUB,
 • prehod vozil javnega cestnega potniškega prometa na fosilna goriva v električne ali na druga alternativna goriva,
 • zagotavljanje infrastrukture za izmenjavo javnega prevoza, sisteme P & R, poslovne cone, letališče in
 • nakup e-vozil za javne službe.

Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, s komunikacijsko strategijo je dostopen na tej spletni strani pod zavihkom » Dokumenti », Regionalni dokumenti.