1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
petek, 2 junija, 2023
 1. Slavnostni prevzem električnih avtobusov v Mestni občini Kranj
 2. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje “Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023”
 3. Študijski obisk Augsburg (Nemčija) – transport na dolge razdalje
 4. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE V CELOTI OZNAČENO TUDI NA TERENU
 5. Delavnica ob dnevu Zemlje
 6. V NOVO SEZONO SISTEMA IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE GORENJSKE OBČINE VSTOPAJO z 59 POSTAJAMI
 7. Ste že opazili rdeče označbe kolesarskih povezav?
 8. Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov
 9. Uvodni sestanek projekta ZCI
 10. ReMOBIL: REGIONALNI KOORDINATORJI ETM PREDSTAVLJENI NA 7. NACIONALNI KONFERENCI O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU
 11. Uvodni sestanek projekta H2MA
 12. ADRIONCYCLETOUR – sporočilo za medije
 13. Z novinarsko konferenco in uvodnim sestankom se pričenja projekt ADRIONCYCLETOUR
 14. Mednarodni dogodek za uvajanje električne mobilnosti
 15. VABILO
 16. Avtomobilska industrija v Evropi in večanje tržnega deleža baterijskih električnih vozil
 17. Prvi popolnoma električni hitri trajekt na svetu
 18. e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv
 19. Ministrstvo za infrastrukturo vključeno v EU projekt IDACS – ID in zbiranje podatkov za trajnostna goriva v Evropi
 20. Uradno potrjen Regionalni akcijski načrt za e-mobilno infrastrukturo, e-MOTICON
 21. E-mobilnost in trajnostna mobilnost -priložnost za podjetja
 22. Micro-mobilnost: naslednja velika stvar?
 23. Konec projekta e-MOTICON
 24. Sodelovanje v prid e-mobilnosti
 25. Univerza uporabnih znanosti v Kemptnu se osredotoča na e-mobilnost od leta 2009
 26. Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem
 27. Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON
 28. Transnacionalna strategija za načrtovanje električnih polnilnih postaj!
 29. ETREL INCH PRVA INTERAKTIVNA E-POLNILNA POSTAJA NA SVETU!
 30. Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji
 31. Novice iz dežele Berchtesgadener, Nemčija
 32. E-mobilnost v provinci Brescia, Italija
 33. Kakšno je stanje e-mobilnosti in električnih polnilnih postaj (e-polnilnic) na območju Alp?
Uvodni sestanek projekta ZCI

Okrajni upravni odbor Kronoberg je od srede 15. marca do 17. marca organiziral začetni partnerski sestanek projekta ZCI – Brezogljična infrastruktura. Sestanka se je  udeležilo 9 partnerskih organizacij. Projekt je odobren pod programsko prioriteto »Zelena Evropa« in bo trajal do konca februarja, leta 2027.

Okrajni upravni odbor Kronoberg, Švedska, je od 15. 3. do 17. 3. 2023, kot vodilni parter, v svojih poslovnih prostorih organizirala začetni sestanek projekta ZCI (Zero Carbon Infrastructure – Brezogljična infrastruktura). Projekt je bil odobren v okviru prvega razpisa programa Interreg Europe, v finančnem obdobju 2021-2027. Sestanka se je udeležilo 21 partnerjev iz 9 partnerskih organizacij in prav toliko evropskih držal: Slovenije, Italije, Belgije, Irske, Španije, Bolgarije, Finske, Nizozemske in Švedske.

Cilj projekta je izboljšati politike za pospešeno uvajanje polnilne infrastrukture za alternativne vire goriv, predvsem za električno mobilnost (baterijska električna vozila in vodik) na osnovi prenosa tujih dobrih praks, poslovnih modelov za JPP in logistiko v urbanih okoljih.

V projektu se s prenosom znanja iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. Aktivnosti projekta bodo olajšale sodelovanje lokalnih, regionalne in nacionalne ravni pristojnih za prometno infrastrukturo, energetiko in prostorsko načrtovanje pri pripravi politik in projektov za vzpostavitev infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. BSC Kranj naslavlja RRP Gorenjske 2021-2027, v prioritetni osi 6.5 Gorenjska – dostopna in prometno varna regija Povezana Gorenjska, ukrep: Upravljanje, umirjanje prometa in uvajanje pametnih načinov mobilnosti na alternativne vire goriv.

Začetni partnerski sestanek je bil organiziran v treh sklopih. Prvi sklop je bil namenjen izmenjavi potreb na področju politik za pospeševanje uvajanja infrastrukture za alternativna goriva (elektrika, vodik, zemeljski plin) in obravnavi stanja na tem področju. Drugi del srečanja partnerjev je bil namenjen ogledu večmodalnega vozlišča in parkirišča opremljenega z polnilno infrastrukturo ter predstavitvi poslovnega modela, tretji sklop srečanja pa je bil namenjen upravljavskim in promocijskimi aktivnostim povezanimi s projektom.

Prve aktivnosti projekta bodo namenjene identifikaciji dobrih praks in izmenjavi znanj na transnacionalni ravni z organizacijo strokovnih dogodkov za prenos znanj in reševanja poslovnih in tehnoloških izzivov.