VABILO

VABILO

NA

OBRAVNAVO AKCIJSKEGA NAČRTA e-MOPOLI,

s predlogi spodbujanja mobilnosti na alternativne vire goriv v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, skupaj z Inštitutom za javno zasebno partnerstvo ponovno vabi na razgrnitev e-MOPOLI Akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu in na predstavitev uvajanja mobilnosti na alternativne vire energije z javno-zasebnimi partnerstvi.

Delavnica bo potekala v torek, 8. 9. 2020. Kraj bo naknadno določen glede na število prijavljenih in v skladu z omejitvami javnega zbiranja zaradi nevarnosti širitve virusa COVID-19.  V kolikor bo delavnica organizirana fizično bo poskrbljeno za varnost z ustrezno razdaljo med sedeži, razkužilom in nošenjem mask.

Spletna organizacija delavnice je zelo verjetna. V tem primeru se lahko zgodi, da se organizirata dve krajši spletni delavnici za pokritje vseh tem.

V obeh primerih je potrebna prijava na delavnico.

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je 1. 6. 2018 pridobila projekt sofinanciran s strani sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Interreg Europe 2014-2020, na prioriteti 3: Nizkoogljično gospodarstvo.

Naslov transnacionalnega projekta je Električna mobilnost kot spodbujevalec oblikovanja politik za trajnostno mobilnost, akronim e-MOPOLI. Izvajanje projekta zajema dva obdobja v letih: 2,5+2

Cilji projekta je širitev mobilnosti na alternativna goriva s poudarkom na e-mobilnosti in sicer s politikami, ki naslavljajo:

– plačilne sisteme storitev za e-mobilnost

– prostorsko načrtovanje – lokalizacija, npr.: industrijske cone, P&P sistemi, parkirišča  …

– uvedba avtobusov in ostalih javnih prevoznih sredstev na elektriko oz. alternativne vire goriv

– nadgradnja polnilne infrastrukture na alternativne vire goriv (e-polnilnice, vodik, stisnjen
plin, bio plin …)

– finančne podpore/sheme za nakup vozil na alternativne vire goriv (država, EU)

– poslovni modeli (dobre prakse): nišne oblike ponudbe npr. e-taksi, souporabe vozil …

Rezultat 2 in pol let je, med drugim, akcijski načrt za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva v obstoječe multi-modalne mobilne sisteme.

Rezultat naslednjih dveh let je spremljanje izvajanja akcijskega načrta.

Partnerji projekta so iz Italije (2), Latvije (1), Slovenije (1), Norveške (1), Finske (1), Romunije (1), Grčije (1), Belgije (1).

e-MOPOLI Akcijski načrt za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu naslavlja politiko Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, v prednostni osi, ki se glasi: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« in sicer v prednostni naložbi, ki naslavlja spodbujanje števila pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja in število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja oziroma pomanjkanje ostalih ukrepov za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva.

Predlogi za dodane ukrepe za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva navedeni v e-MOPOLI akcijskem načrtu se oblikujejo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Inštitutom za javno zasebno partnerstvo in z drugimi strokovnimi deležniki. Akcijski načrt je predloga za spremembe v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027, za ukrepe, ki spodbujajo mobilnost na alternativne vire goriv.

Predvidena vsebina delavnice:

Čas Teme Koordinatorji in Predavatelji
9.00-10.00 Registracija za ožjo strokovno skupino

Druženje ob kavi (na spletu pozdrav in evidentiranje prisotnih)

Jana Franetič, RRA Gorenjske
10.00-10.10 Uvod v delavnico Blanka Odlazek, RRA Gorenjske
10.10-10.50 Predstavitev dobrih praks iz tujine Blanka Odlazek, RRA Gorenjske
10.50 – 11.10 Odmor
11.10 – 11.30 Predstavitev ukrepov akcijskih načrtov partnerjev projekta Blanka Odlazek, RRA Gorenjske
11.30 – 12.40

 

Predstavitev Akcijskega načrta e-MOPOLI

 

Razprava in predlogi za izboljšave, delavnica

Petra Ferk, Inštitut javno-zasebno partnerstvo,

udeleženci

12.40 – 13.40 Predstavitev aktivnosti za spodbujanje mobilnosti na alternativne vire goriv Ministrstvo za infrastrukturo
13.40 – 15.00 Kosilo (ali v kolikor po spletu, konec dogodka)

 

Na kosilo, če bo delavnica potekala fizično, vabljeni vsi udeleženci s predhodno registracijo.

 

Prosimo vas, da se na dogodek registrirate do vključno četrtka, 20. 8. 2020  TUKAJ